Voitto työlle

(Pohjalainen 05.04.2013)

Hallitus päätti parisen viikkoa sitten kehysriihessä merkittävästä yritysveroremontista. Keskeisenä elementtinä on huomattava yhteisöveron keventäminen. Tämän tarkoituksena on luoda Suomeen uutta kasvua ja työtä. Uudet työpaikat luodaan yrityksissä. Suomen Yrittäjät ovatkin suhtautuneet heti alusta alkaen pakettiin positiivisin mielin. Lisäksi esimerkiksi kotitalousvähennystä nostetaan 2400 euroon. Se antaa myös kotitalouksille lisämahdollisuuden kasvun luomiseen. Kehysriihen kokonaisuus on sekä työvoitto, että voitto työlle.

Tällä viikolla alkoi vilkas keskustelu kehysriihen yksityiskohdista. Päälinjoja ei kyseenalaistettu, mutta osinkoverotuksen osalta nähtiin tarpeelliseksi tehdä tarkennuksia. Kävimme Kokoomuksen ministeriryhmässä keskiviikkona tilanteen tarkkaan läpi ja arviomme oli, että hallituksen on tehtävä mahdolliset muutokset nopealla aikataululla, sillä ensi viikolla eduskunta ryhtyy keskustelemaan valtiontalouden kehyksistä. Hallituksen vauhti yllättikin opposition torstaina täydellisesti.

Hallituksen kehysriihessä sovittu osinkoveromalli olisi johtanut siihen, että piensijoittajien osinkoverotus olisi kiristynyt tuntuvasti. Tämä ei olisi ollut järkevää yritysten kotimaisen omistajuuden kannalta. Uudessa mallissa piensijoittajille kaavailtu kiristys puolittuu. Kehysriihessä päätetyssä mallissa listayhtiöiden osinkovero olisi ollut 30-32%, kun se uudessa mallissa on 25,5-27,2%. Tämän ratkaisun ajamisessa Kokoomus oli avainasemassa.

On tärkeää nähdä metsä puilta. On muistettava, että alempi yhteisöverotus hyödyttää myös pieniä listaamattomia yrityksiä ja piensijoittajia. Investointeihin ja kasvuun on jatkossa entistä paremmat mahdollisuudet. Menestyvä yritys mahdollistaa paremmat osingot ja pörssissäkin paremman osakekurssin. Vaikka osinkojen verotus joiltakin osin kiristyy, on kakku potentiaalisesti entistä suurempi. Hallituksen tekemät tarkistukset osinkoveromalliin tukevat tätä ajatusta. Uudessa mallissa osinkoverotusta on tarkennettu myös suuruusluokan mukaan.

On myös hyvä muistaa, että vaikka poliittiset päälinjat onkin nyt tehty, on edessä vielä verolakien valmistelu. Varsinaiset yksityiskohdat tarkentuvat sen aikana. Kokonaisuus on kuitenkin se, mikä ratkaisee. Meitä kaikkia koskettavat yhteiskunnan palvelut edellyttävät myös toimivaa taloutta ja kasvua.

Hallituksen toimintakyky tuli jälleen kerran todistetuksi. Haasteita vallitsevassa maailmantalouden tilanteessa riittää. Oli ilahduttavaa nähdä, että hallituspuolueilta löytyi yhteinen tahtotila Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi. Tämä lupaa hyvää tulevaisuutta aseveliakselillekin.

Valtio ei kuitenkaan voi tehdä kuin puitteet toiminnalle. Ne on nyt annettu. Työpaikkojen ja kasvun saavuttaminen onkin nyt yrittäjien käsissä. Hallituksen viesti on selvä. Yritysten kannattaa jatkossakin toimia ja investoida Suomessa. Tärkeä viesti myös meille pohjalaisille.

 

Janne Sankelo                            
kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.
Kauhava
Bookmark the permalink.

Comments are closed.