Valtiopäivät koolla

(Ilkka 07.02.2013)

Eduskunnan toimikausi on neljä vuotta. Se jakaantuu vuosittaisiin valtiopäiviin. Tämän eduskunnan 3. valtiopäivät avattiin tiistaina. Vuotta 2013 voidaan pitää valtiopäivien juhlavuotena. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta säännöllisen valtiopäivätoiminnan alkamisesta. Vuonna 1809 pidettiin kuuluisat Porvoon valtiopäivät, joilla Suomen autonominen asema Venäjän yhteydessä sai sinettinsä. Porvoon jälkeen kesti kuitenkin yli 50 vuotta seuraaviin. Keisari Aleksanteri II käynnisti suomalaisten toiveesta säännöllisen toiminnan. 1860-luvulta alkaen Suomen hallinto alkoi rakentua kohti tulevaa itsenäisyyttä.

Ennen valtiopäivien avajaisia eduskunta järjestäytyy ja valitsee keskuudestaan puhemiehet. Nämä henkilöt  päätetään vaalikauden alkaessa. Pääsääntö on ollut, että kolme suurinta puoluetta jakaa kolme tarjolla olevaa paikkaa. Eduskunnan toiseksi suurin puolue saa haltuunsa varsinaisen puhemiehen tehtävän ja muille kahdelle tulevat varapuhemiesten tehtävät. Tämä periaate kävi kaikille tämän vaalikauden alkaessa. Perussuomalaisten nousu kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi toi heille toisen varapuhemiehen tehtävän.

Puhemiehistön vaaleissa on viime vuosina nähty erilaisia protesteja. Puhemiesten saamia äänimääriä seurataan tarkkaan ja niiden hajaantumisen syitä arvioidaan. Muutama vuosi sitten esimerkiksi silloisen puhemies Sauli Niinistön pienen äänimäärän syyksi pääteltiin edustajien tyytymättömyys hänen säästölinjaansa.

Tällä kertaa vaaliin ei pitänyt sisältyä suurempia yllätyksiä. Jonkin verran eduskunnassa on käyty keskustelua nykyisen puhemiehen tavasta jakaa puheenvuoroja, mutta ainakaan itselläni ei ole asian suhteen ollut huomauttamista. Maanantaina Kokoomuksen eduskuntaryhmään kantautui tieto, että keskusta harkitsee kilpailijan asettamista toisen varapuhemiehen vaaliin perussuomalaisten Anssi Joutsenlahtea vastaan. Asia tuli meille yllätyksenä. Näkemyksemme mukaan tämäntyyppiset asiat olisi pitänyt selvittää perussuomalaisten ja keskustan välillä ja ilmoittaa muille mahdollisista muutoksista. Asiassa ei olisi ollut silloin mitään epäselvyyttä.

Jostain syystä keskusta päätti esittää Joutsenlahden vastaehdokkaaksi entistä pääministeriä, kansanedustaja Mari Kiviniemeä. Ryhmämme sai asiasta tiedon tekstiviestillä. Itselleni jäi aukeamatta se, miksi keskusta ei neuvotellut ehdotuksestaan etukäteen kenenkään kanssa, vaan laittoi entisen pääministerin häviämään vaalin selvin numeroin. Mikäli tällä toiminnalla haluttiin antaa jotain poliittista viestiä, se jäi avautumatta eduskuntaryhmällemme. Saamani palautteen perusteella näin kävi myös usealle keskustan edustajalle.

Pääasia, että puhemiehistö saatiin tälläkin kertaa valittua. Tasavallan presidentin valtiopäivien avauspuheesta nousi esille presidentin voimakas viesti hallituksen suuntaan siitä, että hallituksen puolivälitarkistuksen yhteydessä tulee ryhtyä sanoista tekoihin. Niinistö muistutti Ahon ja Lipposen hallitusten vaikeista ratkaisuista 1990-luvun talouskurimuksessa. Ilman niitä raskaita päätöksiä Suomea ei olisi kammettu talouden nousu-uralle, jota kesti käytännössä yhtä soittoa 2008 alkaneeseen finanssikriisiin asti.

 
Janne Sankelo
kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.
Kauhava
Bookmark the permalink.

Comments are closed.