Työrauhaa kouluihin

(Ilkka 11.04.2013)

Tällä viikolla on ollut esillä erotetun erityisopettajan tapaus Alppilan yläasteella. Helsingin kaupunki purki määräaikaisen opettajan työsuhteen hänen poistettuaan häiriköivän oppilaan koulun ruokalasta. Opettajan menettely ei ollut opetusviraston mukaan puolustettavaa eikä asianmukaista. Lisäksi opettaja oli kaupungin mielestä vaarantanut oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön.

Virkavapaalla olevana Seinäjoen erityisopetuksen rehtorina kiinnitin asiaan huomiota. Työsuhteen purkaminen tuntuu tapahtumiin nähden kovalta ratkaisulta.

Koulutyössä opettaja ja oppilas kohtaavat päivittäin monien asioiden parissa. Pääsääntöisesti opetus soljuu luontevasti eteenpäin ja opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan. Peruskoulussa opetuksen ohella koululla on myös muita kuin tiedollisia tavoitteita. Muiden huomioiminen ja toiminta ryhmässä vaativat usein opettajalta lempeää, mutta määrätietoista opastamista.

Viime vuosien aikana erilaiset järjestys- ja käytöshäiriöt kouluissa ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä siitä huolimatta, että erimerkiksi erityisopetukseen ja muuhun oppilashuoltoon on panostettu. Myös kodin ja koulun yhteistyö on aivan eri tasolla, kuin menneinä vuosikymmeninä.

Koulurauha järkkyy usein yllättävässä tilanteessa, vaikka ennusmerkkejä on usein ilmassa. Rauhallinen opetustuokio tai välitunnin vietto saattaa silmänräpäyksessä muuttua opettajan kannalta ”operatiiviseksi toiminnaksi”. Tällaisten tilanteiden varalta opettajan tulee tietää selkäytimessä, mikä keinovalikoima tilanteen rauhoittamiseksi hänellä on käytössä. Tämän takia tarvitaan selkeä lainsäädäntö, joka mahdollistaa terveen talonpoikaisjärjen. On muistettava, että opettajan persoona ratkaisee mikä on paras tapa rauhoittaa hankala tilanne. Kaikki tilanteet ovat erilaisia ja mitään yleistä kaavaa ei ole olemassa.

Eduskunta käsittelee lähiaikoina perusopetuslain uudistamista, jossa monin tavoin parannetaan opettajan asemaa työrauhan ylläpitämisessä. Hallituksen esitys on pääsääntöisesti hyvä, mutta mielestäni sitä tulee täydentää ongelmatilanteiden jälkihoitoa helpottavalla lisäyksellä. Tällä hetkellä oppilaan määräaikaisesta erottamisesta päättää käytännössä lautakunta, jota ei nopeasti koolle kutsuta. Olisi hyvä, että koulun johtajalla olisi mahdollisuus evätä oppilaalta opetus muutamaksi päiväksi. Tämä selventäisi käytännön tilanteita.

Omassa työssäni rehtorina tämä puute edellytti luovia ratkaisuja. Tällainen oli esimerkiksi määräaikainen kotiopetus. Opetustehtävissä ei minulla varsinaisia voimankäyttöä vaativia tilanteita ole ollut. Lähinnä on tarvittu kykyä irrottaa nahistelevat koululaiset toisistaan. Muuten on pärjätty puhumalla ja äänenvoimakkuutta säätelemällä.

Alppilan tapauksessa on yksi erikoinen piirre, johon on hyvä saada selvitys. Aloitteen työsuhteen päättämisestä on tehnyt koulun rehtori. Vanhemmat eivät vaateita ole tietojen mukaan esittäneet. Olen lähtenyt aina siitä, että rehtorin tehtävä on toimia opettajan tukena hankalissa tilanteissa. Mikä Alppilassa on mennyt vikaan, selvinnee myöhemmin. Kaikilla on oikeus turvalliseen kouluun. Pohja siihen luodaan lapsen turvallisessa arjessa kotona.

 

Janne Sankelo
kansanedustaja, rehtori
Kauhava
Bookmark the permalink.

Comments are closed.