Neljäs valtiomahti murroksessa

(Ilkka 24.10.2013)

Neljäs valtiomahti, niin kuin lehdistöä on usein kuvattu elää Suomessa historiansa suurinta murrosta. Painettujen sanomalehtien levikit ovat jo pitkään olleet laskussa ja lasku on kiihtynyt yli viiteen prosenttiin. Monet sanomalehdet ovat joutuneet myös vähentämään ilmestymiskertojaan.

Muutoksen taustalla olevat syyt ovat moninaiset. Talouden pitkittynyt taantuma on vaikuttanut mainostuloihin. Viestintäalan maailmanlaajuinen digitalisoituminen on tuonut perinteiselle sanomalehdelle kovan haastajan internetissä eri kanavia pitkin välitettävistä uutisista. Kotimainen sanomalehdistö on yrittänyt sopeutua muutokseen parhaansa mukaan panostamalla digitaalisen toiminnan kehittämiseen. Tulokset ovat olleet tähän mennessä suhteellisen vaatimattomia. Osaltaan on vaikuttanut myös taannoinen poliittinen päätös saattaa lehdet arvonlisäveron piiriin. Samoin yleinen kustannustason nousu on näkynyt jakelukuluissa.

Murros vaikuttaa sanomalehtien taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen. Suurimpien kotimaisten mediatalojen lehtiliiketoiminnan tulos supistui kesäkuusta 2012 kesäkuuhun 2013 yhteensä 110 prosenttia. Heikentyneen taloustilanteen vuoksi kustannus- ja painoalalta on menetetty noin 1 500 henkilötyövuotta. Ennusteiden mukaan kehitys tulee jatkumaan samankaltaisena tulevien vuosien aikana.

Tilanne huolettaa. Tästä syystä teimme asiasta eduskunnassa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) johdolla kirjallisen kysymyksen. Tarkoitus on hakea keinoja suomalaisen sanomalehdistön ja sen työpaikkojen turvaamiseksi ja tehdä vaikutusten arviointia alv:n nostosta. Tapasin aiheeseen liittyen viime viikolla myös Yleisradion edustajan, joka jakoi huolemme tilanteesta ja kertoi Ylen näkemyksiä asiaan.

Ylellä on merkittävä rooli suomalaisella mediakentällä. Ei-kaupallisena valtiollisena toimijana ja veron kautta nykyisin rahoituksensa saavana sillä on oma vastuunsa suomalaisesta mediakulttuurista ja sen kehittämisestä. Se on myös merkittävä työllistäjä ympäri maata. Henkilökohtaisesti voin tunnustautua Yle-faniksi. Palvelujen ja sisältöjen kehittyminen viime vuosina on tuonut toimintaan paljon kiistämätöntä lisäarvoa.

On kuitenkin tunnustettava tosiasiat. Voi sanoa, että Yleisradio on hoitanut tehtävänsä melkein liiankin hyvin. Perinteisten sanomalehtien ja sanomalehtitalojen asema on heikentynyt erityisesti internetissä välitettävissä tekstipohjaisissa uutisissa. Kyse on ennen kaikkea resursseista, joissa Yle painii aika lailla omassa sarjassaan.

Hyvä kysymys on, kuinka Yleisradion hyvän saisi palvelemaan paremmin myös muuta mediakenttää kilpailua vääristämättä. Joissakin yhteyksissä väläytelty rahan kanavointi Ylen kautta painotaloille tai lehdille ei vaikuta kestävältä ratkaisulta. Kyse olisi kuitenkin yleisradiotoimintaan tarkoitettujen verorahojen ohjaamisesta muualle. Mielekästä tuskin olisi myöskään Ylen uutistoiminnan tai palvelujen lamauttaminen.

On selvää, että sanomalehdistön tilanteen parantamiseksi ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua. Arvonlisäveroa ja sen tasoa on varmasti syytä arvioida vielä. Moninaisiin haasteisiin on kuitenkin löydettävä kattava paletti ratkaisuja, eikä valtio voi lopulta tarjota ratkaisuja kuin toiminnan puitteisiin. Suurinta roolia näyttelevät myös lehtien lukijat, mainostajat ja kuluttajat. Suomi tarvitsee laadukasta sanomalehdistöä myös tulevaisuudessa.

 

Janne Sankelo
Kansanedustaja (kok)
Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen
Kauhava
Bookmark the permalink.

Comments are closed.