EU Vaasan arjessa

(Pohjalainen 03.05.2013)

Suomi on ollut Euroopan Unionin jäsen vuodesta 1995. Sillä on ollut merkittävä vaikutus Suomen vakaaseen talouskasvuun. Sisämarkkinat ovat tuoneet suomalaisten yritysten ulottuville eurooppalaiset markkinat. On myös muistettava, että EU:n syvin olemus on rauhan ja vakauden tuominen aikaisemmin levottomaan maanosaan.

Maailmanlaajuinen talouskriisi on etäännyttänyt meitä EU:n tuomista hyvistä asioista ja keskittänyt huomion euroalueen ongelmiin. Viimeisten vuosien aikana moni euromaa on kärsinyt suurista taloudellisista vaikeuksista. Syynä on ollut joidenkin valtioiden nopea velkaantuminen ja julkisten menojen hallitsematon kasvu.

Maanantaina Vaasassa pidetty EU arjessa –tapahtuma pyrki tuomaan EU:ta lähemmäksi kansalaisia ja kehittämään vuoropuhelua Unionin vaikutuksista meidän kaikkien arkeen. Pääpaino oli alueelle tärkeissä asioissa. Vaasan seudulla puhuttivatkin erityisesti Merenkurkun liikenne ja energiateollisuus.

Samana päivänä julkaistussa kyselyssä selvitettiin Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan suhtautumista Euroopan Unioniin ja Suomen EU-jäsenyyden alueellisiin vaikutuksiin. Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen sekä EU:n toiminnan kiinnostavuus olivat Pohjanmaalla maan keskitasoa. Toimiva liikenneyhteys Vaasan ja Uumajan välillä nousi esille tärkeänä asiana. Myös energiateollisuuden kehittäminen sekä alue- ja rakennepolitiikka nähtiin merkittäviksi asioiksi. Niihin toivottiin lisää EU:n työntövoimaa. Päivä huipentui Meri yhdistää –seminaariin, jonka aiheena oli Merenkurkun liikenneyhteys osana eurooppalaista liikenneverkkoa. Paikalla oli myös liikennekomissaari Siim Kallaksen kabinetin jäsen Desiree Oen, jolle esitettiin toiveikkaita viestejä EU-rahoituksesta.

Suomi ja Ruotsi tukevat Vaasan, Uumajan sekä niiden partnereiden tekemää Kvarken Linkiä koskevaa EU-hakemusta. Tavoitteena on tavaroiden ja matkustajien kestävä kuljetusratkaisu. Kvarken Linkin tarkoituksena on lyhentää Vaasan ja Uumajan välistä kuljetusyhteyttä toimimalla linkkinä itä-länsi –kuljetusjärjestelmässä. Otin seminaarissa esille sen, että Merenkurkun liikenne ei ole pelkästään Suomen ja Ruotsin välinen asia, vaan se on myös merkittävä eurooppalainen liikenneyhteys. Reitille on suunnitteilla laiva, joka hyödyntäisi uusinta teknologiaa. Myös sataman infrastruktuuri vaatii samalla kehittämistä. Kokonaiskustannukset ovat arviolta 23 miljoonaa euroa ja Desiree Oenin matkaan laitettiin vahvaa evästystä kahdeksan miljoonan euron saamiselle Euroopan Unionilta.

Päivän ohjelmaan kuului myös oppilaitosvierailuja. Itse olin mukana Vaasan lukiokampuksella. Oppilaat olivat tehneet hyviä kysymyksiä Euroopan Unionin toimintaan liittyen. Olin positiivisesti yllättynyt, kuinka tarkasti Vaasan lukiolaiset seuraavat ajankohtaista poliittista keskustelua. Paneelissa tulivat esille eurokriisi, euroalueen tukipaketit, nuorisotyöttömyys ja ennen kaikkea se, mitä hyötyä vaasalaisille on Euroopan Unionista. Yhteinen näkemys oli, että vientivetoinen Vaasan seutu on Euroopan Unionissa kotonaan.

 

Janne Sankelo                            
kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.
Kauhava
Bookmark the permalink.

Comments are closed.