Ensimmäinen kansalaisaloite saapui eduskuntaan

(Pohjalainen 08.03.2013)

Tällä viikolla eduskunnalle luovutettiin ensimmäinen kansalaisaloite. Noin 70000 nimeä kerännyt aloite on historiallinen.  Se tulee määrittämään paljon myös kansalaisaloitteiden käsittelytapaa eduskunnassa. Yksi kysymyksistä tulee olemaan se, kuinka suuren painoarvon kansalaisaloite saa valiokuntien käsittelyjärjestyksessä. Normaalikäytännön mukaisesti käsittelyn takaamiseksi tarvitaan lakiesityksen taakse vähintään sadan kansanedustajan tuki. Byrokratian rattaisiin kansalaisaloitetta ei kuitenkaan voi jättää.

Demokratian välineenä pidän kansalaisaloitetta oikein hyvänä. Se antaa uuden muodon tuoda tärkeitä aiheita kansalliseen keskusteluun. On kuitenkin syytä muistaa kansalaisaloitteen mittakaava. Edellisissä eduskuntavaaleissa annettiin lähes kolme miljoonaa ääntä, joiden merkitystä ei uudella järjestelmällä ole tarkoitus heikentää. Edustuksellisella demokratialla on Suomessa vakiintuneet käytännöt.

Ensimmäisessä kansalaisaloitteessa esitetään turkistarhauksen kieltämistä. Pohjalaisesta näkökulmasta aloitteen hyväksymisellä olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia alueellamme. Turkiselinkeino työllistää suoraan noin 4300 suomalaista. Välillisesti työllisyysvaikutukset yltävät seitsemääntoistatuhanteen. Kansantaloudelle elinkeino tahkoaa vientituloja 400 miljoonaa euroa vuodessa. Kaikki tuotteet menevät käytännössä vientiin. Ala on tällä hetkellä kovassa noususuhdanteessa ja monet maaseutuyrittäjät pohtivat siirtymistä turkisalalle.

Turkiselinkeino on panostanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti eläinten hyvinvointiin. Häkkikokoa on kasvatettu ja terveydenhoitoon on kiinnitetty huomiota. Alan yrittäjät kutsuvat nykyään asiasta kiinnostuneita tutustumaan tarhoihin. Näin alan todellisuus valkenee paremmin.

Turkisala on leimallisesti keskittynyt Pohjanmaan alueelle. Meillä on pitkät perinteet turkisten tuottamisessa. Monet alueemme kunnat saavat merkittäviä verotuloja elinkeinosta. Niillä rahoilla ylläpidetään hyviä kunnallisia palveluita. Omalla kotitilallanikin on pitkä tausta turkisten tuottamisessa ja olen itse tehnyt alan töitä.

Turkisala on pohjalaista pienyrittäjyyttä parhaimmillaan. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. Alan edistämiseksi tein eduskunnassa viime syksynä lakialoitteen tuotannollisten investointien poistomahdollisuuden ulottamisesta turkistarhaukseen. Mielestäni ala tarjoaa hyviä kehittämismahdollisuuksia. Mikäli Suomi ei tuottaisi turkiksia, ne tuotettaisiin kansainväliseen kysyntään joka tapauksessa jossakin.

Tämän kansalaisaloitteen läpimenoon ei eduskunnassa ole mahdollisuuksia. Lähetekeskustelun jälkeen aloite tulee maa- ja metsätalousvaliokunnan käsiteltäväksi, jonka jäsenenä toimin. Pyydämme tarvittaessa lausuntoja mm. perustuslakivaliokunnalta, koska aloitteessa puututtaisiin laillisen elinkeinon harjoittamiseen. Turkisalalla voidaan siis olla levollisilla mielin. Sinänsä kansalaisaloite on hyvä kanava tuoda esille erilaisia näkemyksiä. Toivottavasti eduskunnan päätösten jälkeen ahkerille pienyrittäjille annetaan rauha tehdä omaa työtään.

 

Janne Sankelo
kansanedustaja, varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus rp.
Kauhava
Bookmark the permalink.

Comments are closed.